Informasjonsmøter om ny havne- og farvannslov

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.