Påmeldingsskjema

Kollasj, Kystverket

Fra 1. januar 2020 trer ny havne- og farvannslov i kraft. Kystverket inviterer kommuner og havner til informasjonsmøter om ny lov. Vi vil ha særlig fokus på ansvar- og myndighetsfordelingen etter loven.

Aktuelle tema:

- myndighetsfordeling mellom stat og kommune

- hvilket handlingsrom har kommunen dersom et fartøy synker (eller står i fare for å synke) i kommunalt sjøområde?

- hvem har ansvaret for fjerning av flytende gjenstander i sjøområdet?

- hvilket ansvar har kommunen for fremkommelighet i sjøen?

mv.

Målgruppene for møtene er:

- saksbehandlere

- havner og havnesjefer

- planleggere

- økonomiansvarlige

- tekniske sjefer

- andre med forvaltningsrolle i tilknytning til loven

Vi oppfordrer kommuner og andre interesserte til å melde seg på et av våre informasjonsmøter. Velg et (eller flere) av følgende informasjonsmøter:

  • 4. februar – Quality Hotel Waterfront, Ålesund, fra kl. 0900
  • 5. februar – Vadsø, Scandic, fra kl. 0900
  • 27. februar – Alta, Scandic, fra kl. 0900
  • 10. mars – Svolvær, fra kl. 0900
  • 11. mars – Bodø, fra kl. 0900
  • 18. mars –Tromsø, Scandic Ishavshotellet, fra kl. 0900

Vi legger opp til at informasjonsmøtene vil vare i 5-6 timer inkludert lunsj. Sett av datoen! Hver enkelt deltaker må melde seg på (ikke gruppepåmelding).

Frist for påmelding: én uke før møtedato.

Kystverket dekker møtet og lunsj. 

Vel møtt!

PS! Den nye loven finner du her (link)

 

Informasjon

Sted
Langs kysten
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}